Thần Nữ có cốt truyện chính dựa trên bối cảnh thần thoại Châu Âu, người chơi sẽ được vào vai 1 vị anh hùng, giải cứu những vị nữ thần tuyệt sắc rồi nhận lấy sự chúc phúc và chiến đấu cùng họ để đánh đuổi mọi thế lực hắc ám đang muốn chiếm thế giới.