Đua TOP Lực Chiến:

 • Nội dung: Trong 7 ngày mở máy chủ, TOP 10 người có lực chiến cao nhất sẽ nhận được phần thưởng.
 • Thời gian kết thúc: 23:59 sau ngày thứ 7 mở máy chủ

Phần thưởng:

 • Hạng 1: 200.000 KNB+ 1 Thời Trang Yến Vỹ Phục
 • Hạng 2: 150.000 KNB
 • Hạng 3: 100.000 KNB
 • Hạng 4 - 10: 50.000KNB

Đua TOP Cấp:

 • Nội dung: Trong 7 ngày mở máy chủ, TOP 10 người có cấp cao nhất sẽ nhận được phần thưởng.
 • Thời gian kết thúc: 23:59 sau ngày thứ 7 mở máy chủ

Phần thưởng:

 • Hạng 1: 200.000 KNB + 1 Thời Trang Yến Vỹ Phục
 • Hạng 2: 150.000 KNB
 • Hạng 3: 100.000 KNB
 • Hạng 4 - 10: 50.000 KNB